Kulturgruppa

Vil du være med, så heng deg på. Vi går på ulike arrangementer som konserter, teater og utstillinger ca. en gang i måneden.

Egenandel er 50kr pr utflukt.

Lenka er leder for gruppa. Hvert semester diskuterer vi hva vi er interesserte i, og setter opp program.

Ta kontakt med Lenka eller følg med på nettsiden for informasjon!

Velkommen skal du være.

Movies