Trivselsregler

Vi ønsker at alle vil trives på Villa Walle!

Her er vi mange og forskjellige mennesker.

Du kan gjøre en positiv forskjell med din vennlighet!

Vis høflighet ved å hilse. Din hilsen betyr noe for andre.

Her er det forbudt å snakke negativt om hverandre, mobbe, skape intriger og såre. Kritikk tar vi på tomannshånd.

Her snakker vi med, ikke om hverandre.

Her er det lov å støtte, hjelpe, bygge opp, la være i fred, oppmuntre, inspirere og rose.

Her ler vi ikke av, men gjerne med hverandre.

Takk for at du bidrar til at Villa Walle er et godt og trygt sted å komme til!

   P8125226 - Version 2