Villa Walle

Villa Walle er et kultur- og aktivitetshus med lav terskel og solid takhøyde. Huset er åpent for deg som vil ha et sted å komme til på dagtid, og som ønsker å delta i et felles-skap. Her kan du spise lunsj, ta deg en kopp kaffe eller delta på de ulike aktivitetene. Du kan komme iblant, eller du kan bli en aktiv deltaker. Du kan også ta initiativ til nye aktiviteter eller bidra til drift av tilbudene. På Villa Walle kan du finne inspirasjon og motivasjon til å komme tilbake til jobb eller finne nye veier i livet. Velkommen til et mangfoldig og kreativt miljø på Villa Walle!