Informasjon- og husmøter

Hver tirsdag klokken 13 er det informasjonsmøte som er åpent for alle.

Siste torsdag hver måned kl 13 er det husmøte der alle kan være med å bestemme hvordan Villa Walle skal være. Alle kan fremme saker på sakslisten som henger på oppslagstavlen i kjøkkengangen.

Velkommen!

møte